διακονικῷ

διᾱκονικῷ , διακονικός
serviceable
masc/neut dat sg

Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες). 2014.

Look at other dictionaries:

  • ди˫аконьство — ДИ˫АКОНЬСТВ|О (18), А с. 1. Должность или звание дьякона: Дь˫аконъ по дь˫аконьствѣ блѹдъ сътворивыи отъвьрьженъ ѹбо дь˫аконьства бѹдеть. (μετὰ τὴν διακονίαν... τῆς διακονίας) КЕ XII, 180б; инако же комѹ въ бж(с)твьноѥ поповьство. или въ… …   Словарь древнерусского языка (XI-XIV вв.)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.